Vi er en Dansk producent af high-end udstyr til infektionskontrol ved brug af høj teknologisk elektrolyse teknologi.

Denne hjemmeside bruger cookies til den bedst mulige levering af vores tilbud. Detaljerede oplysninger findes i vores Privatlivspolitik

 

Standarder

BacTerminator anlæg er produceret i henhold til følgende lovgivning, normer og direktiver:


Produktion styres i henhold til ISO 13483

Direktiver:

Generelt
PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 528/2012
af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.
Adept Water Technologies A/S er registreret i henhold til artikel 95, som er et krav for at må markedsfører biocidholdige produkter i EU.

For udstyr til fødevarer produktion gælder desuden:
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1935/2004
af 7. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med Fødevarer

For Medicinsk udstyr produktion gælder specifikt at anlæggene produceres i henhold til:
RÅDETS DIREKTIV 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger

Anlæg produceres generelt i henhold til følgende standarder:

 • DS/EN 14805 + NA - Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Natriumchlorid til elektrochloring på stedet ved brug af teknologi uden membraner
 • DS/EN 901 - Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Natriumhypochlorit
 • Maskindirektivet (2006/42/EF).
 • EN 809: 1998, Pumper og pumpeenheder til væsker - Almene sikkerhedskrav
 • EN ISO 12100-2+A1: 2009. Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse
 • Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF).
 • EN 61010-1: 2001 (anden udgave). Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 1: Generelle krav
 • EMC-direktivet (2004/108/EF).
 • EN 61326-1: 2006, Elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - EMC-krav - Del 1: Generelle krav
 • EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænseværdier - Grænseværdier for emission af harmonisk strøm (indgangsstrøm til udstyret ≤ 16 A pr. fase)
 • EN 61000-3-3: 2008 - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grænseværdier - Begrænsning af spændingsændringer, spændingsfluktuationer og flimmer i offentlige lavspændingsforsyningsnet for udstyr med mærkestrøm <= 16 A pr. fase og ikke underlagt regler om betinget tilslutning
 • DS/EN ISO 14971 - Medicinsk udstyr - Anvendelse af risikoledelse i forbindelse med medicinsk udstyr (bruges også på ikke medicinsk udstyr) 
 


Website by Co3